Ühisrahastuse eelised ettevõtetele
CROLY BLOGI

5. aprill, 2017

Ühisrahastus ettevõtte finantseerimismeetodina on suhteliselt uus teema, millest on küll viimasel ajal palju räägitud, kuid tekitab paljudes endiselt kahtlusi ja küsimusi. Käesoleva artikliga soovime lähemalt tutvustada ja tähelepanu juhtida ühisrahastuse mõningatele olulisematele eelistele traditsiooniliste finantseerimismeetodite ees. 

 

Ligipääs suurele hulgale investoritele

Põhimõtteliselt pole ühisrahastus kapitali kaasamise meetodina midagi uut. Oma olemuselt on see sisuliselt avalikkusele suunatud üleskutse raha kogumiseks ning on sellisena kasutusel olnud juba hea mitusada aastat. Tuntumate ajalooliste ühisrahastusprojektidena meenuvad esimestena näiteks Ameerika Vabadussamba või meie oma Estonia teatri ehitamise jaoks algatatud avalikke rahakogumise kampaaniad. Muidugi ei nimetatud seda toona ühisrahastuseks, kuid põhimõte on üldjoontes sama. Ühisrahastuse kaasaegne ja tegelik võidukäik sai alguse alles käesoleval sajandil ja seda suuresti tänu arengutele IT ja internetitehnoloogiate alal. Kui omaajal toimus kogu rahakogumise kampaania ajakirjanduse vahendusel, võttes enamasti aega mitu kuud kui mitte aastaid, siis kaasajal on peamiseks kommunikatsioonivahendiks muutunud internet, mis teeb kogu protsessi märksa lihtsamaks ja kiiremaks. Interneti võidukäik ja järjest suurem levik võimaldab kiiresti ja suhteliselt väikese vaevaga jõuda sadade tuhandete ning miljonite inimesteni üle terve maakera. Võib julgelt väita, et kaasajal võimaldab ühisrahastus ettevõtetel jõuda suurema hulga investoriteni kui see kunagi varem võimalik on olnud ja seda nii arvuliselt kui ka geograafiliselt. 

Lihtne ja kiire taotlusprotsess

Ühisrahastuses kasutatavad tehnoloogilised lahendused teevad kapitali kaasamise protsessi kiiremaks ja lihtsamaks kui traditsiooniliste finantseerimismeetodite puhul. Rahastustaotluse esitamine ja kampaania läbiviimine on korraldatud viisil, mille puhul puudub taotlejal vajadus füüsiliselt kontorisse ilmuda ning enamus toimingutest on võimalik teha digitaalselt. Väiksema bürokraatia mahu tõttu on ka laenutaotluse läbivaatamine ja vastuse saamine tavaliselt kiirem kui traditsioonilistes krediidiasutustes. Senine ühisrahastusportaalide praktika on näidanud, et atraktiivsemad ja paremad projektid leiavad rahastuse päevade või lausa tundidega. 

Paindlikkus

Kuna investeerimispõhine ühisrahastus on paljuski tekkinud vastureaktsioonina pankade rangetele krediidipoliitikatele, siis püüavad ühisrahastusportaalid oma enda krediidipoliitika osas olla leebemad ja paindlikumad, võimaldades laenu saada ka ettevõtetel, mis traditsioonilistest krediidiasutustest teatud põhjustel laenu ei saaks. Panganduse ja ühisrahastusportaalide peamine vahe on selles, et pangad laenavad välja võõrast raha, omades oma tegevuse ees sotsiaalset vastutust, ühisrahastuses aga on laenuandjateks kapitali omanikud ise. Ettevõtte jaoks pole sisuliselt vahet, kas kapital on pärit pangast või ühisrahastusest. Tõsi, traditsiooniline pangalaen võib olla odavam (näiteks traditsioonilised kinnisvara tagatisega laenud), kuid just laenuga kaasnevad muud tingimused on põhjuseks, miks ühisrahastus võib ettevõtte jaoks mõistlikumaks osutuda. Paljude ühisrahastusportaalide puhul on ettevõtetel sageli võimalus laenutingimuste osas (näiteks tagasimaksete ja intressimaksete sagedus) ka ise kaasa rääkida, rääkimata portaalidest kus laenutingimused kujunevadki suures osas portaali ja ettevõttevahelise aktiivse koostöö tulemusena. Selles mõttes on ühisrahastus kindlasti ka palju demokraatlikum kui traditsioonilised finantseerimismeetodid. Laenutaotlejal on võimalus esitada laenutaotlus endale sobivatel tingimustel, jättes samas investorite otsustada kas vastavate tingimustega nõustuda või hääletada jalgadega ning lõppkokkuvõttes võidavad mõlemad osapooled. 

Võimalus idee valideerimiseks ja turu testimiseks

Ühisrahastuskampaania läbiviimine nõuab küll ettevõtetelt veidi suuremat pühendumist kui näiteks pangalaenu taotlemine, seda just projekti ettevalmistamise osas avalikkuse ette viimiseks, kuid võimaldab samas ettevõtetel saada olulist varajast tagasisidet oma algse idee valideerimiseks ning turu varajaseks testimiseks. Kampaania edukus ja rahastamise kiirus annab esialgse ülevaate huvist projekti vastu, võimaldades projekti arengufaasist lähtuvalt teha vajadusel korrektuure projekti detailides või hinnakujunduses või andes põhjuse vaadata üle projekti üld- ja turundusstrateegiad. Sellisena võib ühisrahastust vaadelda osana strateegia ja taktikate loomisel.

Kontrolli säilitamine

Ühisrahastuse kaudu kaasatava kapitali puhul säilib ettevõtjal kogu kontroll nii oma projekti kui ka ettevõtte üle. Riskikapitali või üksikute suurinvestorite puhul see teatavasti nii ei ole - kaasates riskikapitali loovutab ettevõte saadud kapitali eest teatud osa oma ettevõttest riskikapitalistile. Sama kehtib suurinvestorite puhul. Mõlemad on eelkõige huvitatud investeeringutelt saadava tulu maksimeerimisest ja parim viis seda saavutada on omada kontrolli või vähemalt sõnaõigust ettevõtte tegevuse üle. Ka osaluspõhine ühisrahastus näeb ette väikese osa loovutamist investoritele, kuid kuna enamasti on sel viisil kaasatud investoreid suuremal hulgal jääb igale investorile loovutatav osalus üsna väikeseks ja investorite võimalus ettevõtte tegevust reaalselt mõjutada suhteliselt nõrgaks. Laenupõhise ühisrahastuse puhul on sisuliselt tegemist investorite poolt laenulepingu alusel antava laenuga ning osalust ettevõttes kellegile loovutama ei pea. 

Ühisrahastus kui täiendav turunduskanal

Ühisrahastus pakub suurepärast võimalust jõuda ettevõtetel suurema auditooriumini ning seeläbi saavutada laiemat kõlapinda, olgu see siis konkreetse projekti või üldisemalt ka ettevõtte ja brändi osas, vähemalt ühisrahastusportaali kasutajate ja investorite hulgas. Rääkimata võimalikest meedia kajastustest, mis ühe ühisrahastuskampaaniaga kaasneda võivad. Regulaarne ühisrahastuskampaaniate korraldamine tagab nö ettevõtte pideva pildis püsimise, mis võib oluliselt tõsta nii ettevõtte kui ka brändi tuntust. Kuna enamus ühisrahastusportaale osalevad ka ise aktiivselt oma projektidele turundamisel on ka väiksematel ja muidu tundmatutel ettevõtetel ühisrahastuskampaaniatega hea võimalus oma brändi laiemalt tutvustada ning brändi tuntust tõsta. 

Võimalus eelmüügi teostamiseks

Oma avaliku iseloomu tõttu on ühisrahastus ettevõtete jaoks ka üheks heaks võimaluseks teostada varajast eelmüüki. Investorid, kes on projekti vastu üles näidanud huvi ja usaldust, panustades oma isiklikke vahendeid veel enne projekti valmimist on suurepärane sihtgrupp eelmüügi teostamiseks. Rääkimata asjaolust, et tõenäoliselt on investorid ka üsna maksevõimeline sihtrühm. 

Sotsiaalne mõju

Lõpetuseks üks oluline punkt, millele seni vast kõige vähem tähelepanu osutatud. Ühisrahastuse kampaaniad on laiema sotsiaalse mõjuga, puudutades ning kaasates üsna suurt hulka avalikkust, kui mitte otseselt siis kaudselt kindlasti. Potentsiaalse kasu saajaks ei ole enam üksikud indiviidid või ettevõtted vaid suurem isikute ring. Ühisrahastus annab inimestele võimaluse osaleda just neile kordaminevate või neid puudutavate kohalike projektide elluviimisel ning ettevõtetele võimaluse kaasata kohalikke inimesi neid puudutavatesse projektidesse. Oma algse idee poolest ongi ühisrahastus ju kogukonna kaasamine kogukonna jaoks oluliste projektide elluviimiseks. Seega võiks ühisrahastust kaaluda ka ettevõtted, kes tahaksid omada suuremat sotsiaalset mõju või kaasata senisest enam oma kogukonda, isegi kui neil otseselt puudub vajadus kapitali järele.

 

 

Kokkuvõttes pakub ühisrahastus ettevõtetele mitmeid eeliseid, mida traditsioonilised finantseerimismeetodid ei ole võimelised pakkuma. Oma olemuse ja sotsiaalse mõju tõttu võiks ühisrahastust käsitleda märksa laiemalt kui üksnes küsimust rahast või selle puudumisest. Sel viisil ühisrahastusele lähenedes võiks selles lausa näha kui ühte osa ettevõtete tavapärasest ja igapäevasest äritegevusest.

 

 

← Tagasi blogi avalehele