KKK

Üldised küsimused CROLY kohta

Mis on CROLY?

CROLY on ühisinvesteerimisplatvorm, mis pakub võimalust investeerida kinnisvarasse ning teenida oma investeeringutelt passiivset tulu. CROLY viib omavahel kokku rahastuse otsijad ning investorid, pakkudes investoritele huvitavaid investeerimisvõimalusi ning vahendades laenu rahastuse otsijatele.

 

Kuidas CROLY töötab?

CROLY tööpõhimõttega võid lähemalt tutvuda siin.

 

Kelle jaoks CROLY mõeldud on?

CROLY on kõigile, kes soovivad oma raha investeerida ja selle pealt passiivset tulu teenida. Samuti kõigile, kes otsivad rahastust oma kinnisvara arendusprojektide elluviimiseks.

 

Millised on CROLY teenustasud?

Investorite jaoks on CROLY teenus tasuta. Laenajatele lisandub teenustasu 2-5% laenu summast (sisaldab laenu administreerimise ja vahendustasu).

 

CROLY vahendusel investeerimine

Kes võivad CROLY kaudu investeerida?

CROLY portaali vahendusel saavad investeerida kõik vähemalt 18-aasta vanused Eesti ID-kaarti omavad eraisikud (sh Eesti e-residendid) ning oma residendist esindaja kaudu ka kõik Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud. 

 

Kuidas CROLY kaudu investeerida?

CROLY kaudu investeerimine on lihtne:

1. Loo uus konto või logi portaali sisse. Uue konto saad luua siit.

2. Leia käimasolevate projektide seast enda jaoks sobiv investeerimisvõimalus. Projekte saad vaadata siit.

3. Kanna raha oma CROLY virtuaalkontole ning investeeri see enda poolt valitud projekti.

4. Laekunud tagasimakseid saad mugavalt jälgida oma virtuaalkontolt.

 

Mis on minimaalne ja maksimaalne summa, mida saab CROLY vahendusel investeerida?

CROLY on esimene ühisrahastusportaal Eestis, millel puudub minimaalne investeeringu summa. See tähendab, et soovi korral võid investeerida kasvõi 1 euro. Maksimaalne summa on piiratud iga projekti rahastuseesmärgiga.

 

Kui suurt tulu võib CROLY investeeringutelt oodata?

CROLY kaudu teenitav intressitulu on otseselt seotud projekti riskitaseme ja laenuperioodi pikkusega ning on seetõttu iga projekti puhul erinev, kuid jääb enamasti vahemikku 5-20%. 

 

Kas ja kuidas on CROLY vahendusel tehtud investeeringud tagatud?

Kõik CROLY vahendusel tehtud investeeringud on tagatud kinnisvaraga, mis ei välista võimalust tulevikus tagamata laenude väljastamiseks. Laenude tagatise kohta leiad täpsemat infot projektide kirjelduse alt.

 

Kas ja milliseid makse peab investeeringutelt saadud tuludelt maksma?

Kuigi CROLY vahendusel investeerimine on tasuta, tuleb teenitud tulu pealt maksta seadusega sätestatud määras tulumaksu. Investeerides juriidilise isikuna tekib tulumaksu kohustus vaid juhul kui saadud tulu ettevõttest välja võetakse. 

 

Millised on CROLY kaudu investeerimisega kaasnevad riskid?

Investeerimisega kaasnevad alati riskid. Kuigi enamus CROLY vahendusel tehtavaid investeeringuid on tagatud I või II järgu hüpoteegiga ning CROLY meeskond annab endast parima, et riske minimeerida, ei ole need kunagi täielikult elimineeritavad. Seega peaks iga investor ise enne investeerimist tähelepanu põõrama võimalikele investeeringuga kaasnevatele riskidele ning tegema investeerimisotsuse isiklikust investeerimiseesmärgist ja riskitaluvusest lähtuvalt. Investeerimisega seotud üldistest ja spetsiifilistest riskidest saab pikemalt lugeda siit.

 

CROLY vahendusel laenamine

Kes võivad CROLY kaudu laenata?

CROLY väljastab laene vaid Eesti äriregistris registreeritud juriidilistele isikutele.


Kuidas käib CROLY kaudu laenamine?

CROLY kaudu laenamine on lihtne:

1. Logi sisse või registreeri uus ettevõtte konto. Uue konto saad luua siit.
2. Lisa uus projekt ja sisesta projekti andmed. Projekti saad lisada siit.
3. CROLY meeskond vaatab esitatud andmed üle ning sobivuse korral avab projekti raha kaasamiseks oma investoritele.
4. Rahastuseesmärgi saavutamise korral sõlmime teiega varem kokkuleppitud tingimustel laenulepingu ning kanname raha üle teie pangakontole.
5. Laenu tagastamine ja intresside maksmine toimub laenulepingus sätestatud tingimustel.  

 

Kui kaua võtab laenu taotlemine aega?

Laenutaotlemise perioodi pikkus on iga projekti puhul varieeruv, sõltudes eelkõige konkreetse projekti rahastusperioodist (enamasti maksimaalselt 2-3 nädalat). Esialgne projekti andmete ülevaatamine, vajadusel andmete täpsustamine ning portaalis avaldamine võib orienteeruvalt aega võtta 2-5 päeva. Kogu protsess kokku võib seega orienteeruvalt aega võtta alates ühest nädalast kuni ühe kuuni. 


Milliseid dokumente tuleb laenu taotlemiseks esitada?

Laenu taotlemisel tuleb esitada info soovitud laenusumma, intressimäära ja laenuperioodi kohta. Lisaks üldandmed projekti kohta (aadress, eesmärk, detailne kirjeldus, pildid objektist, lühike tutvustav info laenusaaja kohta). Eraldi dokumentidena tuleks esitada ettevõtte aastaaruanne, projekti äriplaan ja detailplaneering ning tagatise hindamisakt.

 

Üldised küsimused

Mis on ühisrahastus?

Ühisrahastus on avalik rahakogumise meetod väikeste summade kaupa paljudelt üksikisikutelt enamasti mõne spetsiaalse internetiportaali (ühisrahastuskeskkonna) vahendusel. Ühisrahastust võib kasutada nii mittetulunduslikel kui ka ärilistel eesmärkidel. Eesmärgist lähtuvalt võib eristada erinevaid ühisrahastuse mudeleid nagu heategevuslik, ettemaksu, lanupõhine ja osaluspõhine ühisrahastus.

 

Mis on ühisinvesteerimine?

Ühisinvesteerimine on ühisrahastuse üks liike, milles rahastajate panus on vaadeldav investeeringuna finantstulu (nt. dividendi- või intressitulu) teenimise ja/või osaluse omandamise eesmärgil. Lihtsamalt õeldes, ühisrahastus + investeerimine = ühisinvesteerimine. 

 

Mis on p2p laen?

P2P (Peer-to-Peer) ehk isikult isikule laen ongi teise sõnaga isikutevaheline laenuandmine ühisrahastusportaali vahendusel. P2P laenu puhul võivad laenu osapoolteks olla nii vastastikku üksnes eraisikud (laenud eraisikult eraisikule) kui ka üksnes ettevõtted (laenud ettevõtetelt ettevõtetele) või mõlemad (laenud eraisikutelt ettevõtetele või ettevõtetelt eraisikutele). CROLY puhul on laenusaajaks ettevõtted ning laenuandjateks ettevõtted ja eraisikud.

 

Mis on laenu ja vara väärtuste (LTV) suhe?

LTV ehk laenu ja vara väärtuste suhe on rahanduses kasutatav suhtarv, mis väljendab laenu ja selle tagatiseks oleva vara väärtuste vahekorda. Mida kõrgem LTV, seda riskantsemaks võib investeeringut pidada ning seda kõrgem võiks olla ka investoritele pakutav intressimäär. Näited:
- LTV väärtus 30% tähendab, et laenatav summa moodustab tagatise väärtusest 30%
- LTV väärtus suurem kui 100% tähendab, et tagatisvara väärtus on väiksem kui laenatav summa
- 100000 eurose laenu korral, mille tagatiseks on 200000 eurone kinnisvara on LTV väärtus 50%
- 200000 eurose lanu korral, mille tagatiseks on 100000 eurone kinnisvara on LTV väärtus 200%

 

Mis on passiivne tulu?

Passiivne tulu või sissetulek on regulaarselt teenitav tulu, mille teenimiseks ei ole vaja aktiivselt tööd teha (nt intressitulu, kapitalitulu, dividenditulu).

 

Mis on hüpoteek?

Hüpoteek on kinnisasja (kinnisvara) pant ehk kinnisvaralaenu tagatis laenuandja kasuks juhuks kui laenusaaja ei suuda laenu tagasi maksta. Sellisel juhul on hüpoteegipidajal õigus nõuda kinnisasja müümist kohtutäituri kaudu, ilma et ta peaks eelnevalt kohtusse pöörduma. Kinnisasjale võib seada mitu hüpoteeki, mis saavad kinnistusraamatusse kandmisel järjekohad. Järgneval järjekohal hüpoteegiga tagatud nõue rahuldatakse pärast eelneva järjekoha nõude rahuldamist. Seega I järgu hüpoteek tähistab nõuet, mis rahuldatakse esmajärjekorras, II järgu hüpoteek nõuet, mis rahuldatakse alles peale I järgu nõuete rahuldamist jne. 

 

Miks kasutavad ettevõtted kinnisvara projektide rahastamisel ühisrahastust? 

Põhjuseid, miks ettevõtted ühisrahastuse kaudu oma kinnisvara projekte rahastavad võib olla mitmeid. Üheks peamiseks põhjuseks on ilmselt pankade ja teiste traditsiooniliste krediidiasutuste jäik ja range krediidipoliitika, mille tingimusi on paljudel väikeettevõtetel sageli raske täita. Lisaks, pankade poolt pakutav kinnisvaralaen katab tavaliselt 60-70% projekti väärtusest, mis tähendab, et ülejäänud raha tuleb laenutaotlejal endal leida. Seetõttu kasutataksegi ühisrahastust enamasti paralleelselt teiste rahastusallikatega (pangalean, omakapital) koos. Väiksemamahuliste projektide puhul on võimalik ka kogu projekti maksumus katta ühisrahastusest saadud vahendite abil. Oleme seisukohal, et ükski hea projekt ei tohiks jääda teostamata vaid raha puuduse tõttu. 

 

Ei leidnud oma küsimusele vastust? Saada meile oma küsimus e-posti aadressil info@croly.eu. Püüame vastata esimesel võimalusel.