Kuidas CROLY töötab?

 CROLY tööpõhimõte on lihtne: 1) laenutaotleja esitab projekti portaalile; 2) portaal avab projekti investoritele; 3) investorid teevad portaali vahendusel investeeringud 4) laenutaotleja tagastab portaali vahendusel lenu investoritele.


1. Rahastustaotluse esitamine
Laenutaotleja esitab CROLY portaali kaudu andmed rahastatava projekti kohta. CROLY meeskond vaatab esitatud andmed üle ning teostab omapoolse projekti analüüsi. Vajadusel võetakse taotlejaga ühendust ning küsitakse lisaandmeid. Kuna CROLY huvides on oma investoritele pakkuda vaid usaldusväärseid ja kvaliteetseid investeerimisprojekte, jõuavad avalikkuse ette kapitali kaasama vaid CROLY poolt heaks kiidetud projektid. Laenutaotlejaks võib olla üksnes juriidiline isik, investeerida võivad nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

2. Kapitali kaasamine
Aktsepteeritud projektid avatakse CROLY portaalis registreerunud investoritele kapitali kaasamiseks. Olles leidnud enda jaoks sobiva projekti ning tutvunud investeeringu tingimustega, teeb investor enda jaoks sobivas summas ülekande oma CROLY virtuaalkontole ning investeerib vastava summa enda poolt valitud projekti. Minimaalne investeering algab 1 eurost, maksimaalne investeering on piiratud projekti rahastuseesmärgiga. Investori jaoks on CROLY teenus tasuta, laenutaotleja maksab lepingutasu ja laenuintressid.

3. Lepingu sõlmimine ja raha väljamaksmine
Kui rahastuskampaania on edukas ning projekt saavutab nõutud aja jooksul tingimustes fikseeritud rahastuseesmärgi, sõlmitakse laenutaotlejaga varem kokkulepitud tingimustel laenuleping ning tehakse taotlejale laenu väljamakse lepingus kokkulepitud summas. Kui nõutud aja jooksul rahastuseesmärki ei saavutata, makstakse investorite poolt ülekantud summad tagasi nende CROLY virtuaalkontodele. Lepingu osapoolteks on investorid, laenutaotleja ja tagatisagent, CROLY käitub osapoolte vahendajana.

4. Laenu tagasimaksmine investoritele 
Lepingu tingimustest lähtuvalt teeb laenu saaja CROLY portaalile perioodilisi laenu tagasimakseid, tasudes ühtlasi laenusummalt kogunenud intressid kuni kogu laenusumma koos intressidega on lõplikult tagastatud. CROLY kannab omakorda vastavad summad üle investorite virtuaalkontodele. Investoritel on võimalik ise otsustada, mida oma virtuaalkontol oleva rahaga teha, kas investeerida see edasi järgmisesse projekti või kanda üle oma pangakontole. Kogu kontroll oma raha ja investeeringute valiku üle on investorite endi kätes.

 


Nii lihtne see ongi! Alusta investeerimist siit. Projekti andmeid kapitali kaasamiseks saad esitada siin.