Vastutamatusesätted

Viimati uuendatud 1. august, 2016

 

Kogu käesoleval veebilehel (croly.eu, edaspidi "CROLY" või "veebilehekülg") esitatud informatsioon, sh lehel avaldatud investeerimisvõimalused ning nende juures olev informatsioon, on avaldatud heas usus ning on üksnes informatiivse iseloomuga. Kuigi CROLY teeb endast kõik oleneva, et veebileheküljel esitatud informatsioon oleks täpne ja kvaliteetne, ei anna CROLY garantiid esitatud informatsiooni täielikkusele, usaldusväärsusele ega õigsusele. CROLY veebileheküljel esitatud informatsiooni ei tohiks käsitleda kui professionaalset nõustamisteenust või kui soovitust või müügipakkumist. CROLY ei vastuta oma veebilehe kasutajate otsuste ja tegevuste tagajärgede eest. Kogu vastutus kõigi teie poolsete otsuste ja tegevuste üle meie veebilehel, sealhulgas CROLY portaali vahendusel tehtavad investeeringud, jääb täielikult teie enda kanda. CROLY ei vastuta ühegi kaotuse või kahju eest, mis te olete teinud meie veebilehel oleva informatsiooni põhjal või meie veebilehekülge kasutades. Soovitame teil enne igakordset investeerimisotsuse tegemist hoolega kaaluda kogu olemasolevat informatsiooni ning vajaduse korral otsida juurde lisainformatsiooni või konsulteerida oma nõuandjatega.

 

CROLY veebilehekülg võib sisaldada hüperlinke teistele veebilehekülgedele. Kuigi CROLY teeb kõik endast oleneva tagamaks, et meie veebileheküljel on viidatud vaid kvaliteetsetele, kasulikele ja eetilistele veebilehekülgedele, ei oma me kontrolli selliste lehekülgede sisu üle. Veebilehekülgede omanikud ja sisu võib muutuda ilma, et me oleksime sellest teadlikud või enne, kui meil on võimalus halbu hüperlinke eemaldada. CROLY veebilehel esitatud hüperlingid ei tähenda meie poolset soovitust nendel lehekülgedel sisalduva informatsiooni osas. Palume teil ühtlasi tähele panna, et lahkudes CROLY veebilehelt mõnele teisele veebilehele, kehtivad automaatselt selle lehekülje kasutustingimused ja privaatsuspoliitika. Teie enda huvides on enne informatsiooni esitamist või äritegevust nendel lehekülgedel tutvuda seal kehtivate kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikatega.

 

Kogu CROLY veebilehel esitatud info on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse ja kaubamärgi seadustega. CROLY veebilehekülje autoriõiguste ja kaubamärkide omanik on CROLY OÜ või selle sidusüksused. Keelatud on igasugune veebilehekülje sisu, sealhulgas teksti, graafika või lähtekoodi muutmine, kopeerimine, taasesitamine, taasavaldamine, üleslaadimine, ülekandmine või jagamine. Te võite printida ja salvestada veebileheküljel olevat informatsiooni üksnes isiklikuks mitte-äriliseks otstarbeks, nõustudes, et ei muuda ega kustuta materjalidest ühtegi autoriõiguse tähist. Avaldades mistahes informatsiooni CROLY veebilehe mistahes avalikkusele vabalt ligipääsetavas osas nagu näiteks avalik foorum või teadete sektsioon (edaspidi "avaliku ruum") või edastades mistahes formaadis informatsiooni meile e-posti teel, annate CROLY'le ülemaailmse, mitte-ainuisikulise ja kasutustasuta litsentsi kasutada, taasluua, jagada, edastada, muuta, avalikult esitada ja all-litsentseerida teie poolt esitatud materjale ja informatsiooni. Samuti annate CROLY'le õiguse kasutada oma nime seoses teie poolt esitatud materjalide ja informatsiooni ja sellest lähtuva reklaami, turundus või müügiedendus materjalidega.

 

NÕUSOLEK

Kasutades CROLY veebilehekülge nõustute Te eelpool kirjeldatud teenuse kasutamise tingimuste ja vastutamatusesätetega.

 

MUUDATUSED

Kõik tulevikus tehtavad muudatused, parandused ja täiendused kajastuvad siinsamas dokumendis.

 

KONTAKT

Kui Teil on küsimusi või soovite lisainformatsiooni seoses käesolevas dokumendis esitatud informatsiooniga, palume Teil võtta meiega ühendust meie e-posti aadressil info@croly.eu.